Bảng giá xe

Ford Focus Titanium 1.5L AT Sedan 770.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Focus Sport 1.5L AT Hatchback 770.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Focus Trend 1.5L AT Hatchback 626.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Focus Trend 1.5L Sedan 626.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford EcoSport Titanium 1.0L AT 689.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT 648.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Ecosport Trend 1.5L AT 593.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Ecosport Ambiente 1.5L AT 569.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Ecosport Ambiente 1.5L MT 545.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Ranger Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4WD 918.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 2WD 853.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Ranger XLT 2.2L AT 4WD 775.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Ranger XLT 2.2L MT 4WD 754.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Ranger XLS 2.2L AT 650.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Ranger XLS 2.2L MT 630.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Ranger XL 2.2L MT 4WD 616.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Explorer Limited 2.3L EcoBoost 2.268.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Transit Luxury 899.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Transit SVP 849.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Transit Mid 798.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Everest Titanium 2.0L Bi-Turbo 4WD 1.399.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Everest Titanium 2.0L AT 2WD 1.177.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Everest Trend 2.0L AT 1.112.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Everest Ambiente 2.0L AT 1.052.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Everest Ambiente 2.0L MT 2.0 999.000.000 đ Đăng ký lái thử
Ford Ranger Raptor 1.198.000.000 đ Đăng ký lái thử
UA-145369909-1