Quy trình Dịch vụ – Chăm sóc khách hàng

Dịch Vụ Tiêu Chuẩn Ford Toàn Cầu Qui trình dịch vụ tiêu chuẩn Ford toàn cầu Quality Care được áp dụng tại tất cả các Đại lý ủy quyền. Hàng năm, Ford tổ chức đánh giá và củng cố việc tuân thủ quy trình tại Đại lý nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất.   Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Chất lượng dịch vụ của Ford đảm bảo niềm đam mê và hứng khởi trên mỗi chặng đường […]

UA-145369909-1